1. Objavte Toyotu
 2. O nas
 3. Diverzita, rovnost a inkluzia

Diverzita, rovnosť a inklúzia

Zaväzujeme sa vytvoriť čo najrozmanitejšiu, najspravodlivejšiu a najinkluzívnejšiu organizáciu
Naším cieľom je vytvoriť najinkluzívnejšie a najrozmanitejšie pracovisko, kde sa všetci členovia cítia bezpečne, rešpektovaní, angažovaní, oceňovaní a schopní naplno rozvinúť svoj potenciál. Pestujeme, prijímame a využívame rozmanitosť, aby sme poskytovali najvyššie štandardy služieb našim zákazníkom, spoločnosti a udržateľne konkurovali na trhu.
 • V spoločnosti Toyota záleží na každom

  Diverzita, rovnosť a inklúzia sú pre nás najvyššou strategickou prioritou. Naším spoločným a úprimným úsilím sa snažíme vybudovať bohatú a rozmanitú organizáciu, ktorá odráža spoločnosť, a dosiahnuť skutočnú inklúziu. Bez ohľadu na vašu rodovú identitu, vyjadrenie pohlavia, sexuálnu orientáciu, vek, kultúrne zázemie, národnosť, rasu, etnický pôvod, náboženstvo alebo systém viery, zdravotné postihnutie, fyzické alebo duševné schopnosti, v spoločnosti Toyota záleží na každom.

 • Naša cesta DE&I

  Na našej ceste DE&I sme už dosiahli veľa. V súčasnosti prebieha mnoho projektov na podporu inklúzie v našich viac ako 20 subjektoch Toyota v Európe. Pracujeme napríklad na tom, aby naše zariadenia boli ešte inkluzívnejšie a prístupnejšie, a to poskytovaním školení o inklúzii a vypracovaním inkluzívnejších politík. Vďaka spoločnému úsiliu našich zamestnancov sme v roku 2021 zorganizovali našu prvú európsku konferenciu o rozmanitosti. Každý rok oslavujeme Medzinárodný deň žien týždňom aktivít spolu s Medzinárodným dňom proti homofóbii, transfóbii a bifóbii (IDAHOT), mesiacom hrdosti a rôznymi ďalšími podujatiami.

 • Naše zamestnanecké siete

  Zvyšovanie hlasu našich rozmanitých zamestnancov je ústredným bodom našej stratégie. Hlavnou hnacou silou a katalyzátorom zmien sú naše siete vedené zamestnancami. Poskytujú príjemný a bezpečný priestor pre znevýhodnené skupiny a spojencov, zvyšujú povedomie organizovaním podujatí a aktivít a poskytujú poradenstvo v oblasti politík DE&I. Siete sú otvorené pre každého, kto by sa chcel pripojiť, prevziať aktívnu úlohu dobrovoľníka alebo jednoducho príležitostne podporiť.


 • Ženská sieť

  Naša skupina je najdlhšie fungujúcou sieťou zastupujúcou podnikové, strojárske a výrobné oblasti. Naším cieľom je inšpirovať a posilniť ženy z Toyoty, aby spoločne stúpali, naplno využili svoj potenciál a posúvali svoju kariéru vpred.


 • Sieť LGBTIQ+

  Naša sieť, ktorú založila komunita pre komunitu, sa zameriava na vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a budovanie spojenectva. Hrdosť pre nás znamená slobodu vyjadriť, kto ste, a sebavedomo sa ukázať ako svoje autentické ja. 


 • Sieť rôznorodých schopností

  Keďže hrdo konštruujeme inkluzívne riešenia mobility pre našich zákazníkov, naša skupina sa snaží, aby naša organizácia bola čo najprístupnejšia, fyzicky aj digitálne, pre našich zamestnancov s fyzickým alebo mentálnym, viditeľným alebo skrytým postihnutím.


 • Sieť kultúrnej rozmanitosti

  S viac ako 70 národnosťami pracujúcimi v celej Európe si uvedomujeme, že v odlišnosti je naša sila. Naša sieť podporuje pocit spolupatričnosti medzi zamestnancami z rôznych kultúrnych prostredí, jazykov, národností, rás, náboženstiev a vierovyznaní.


 • Sieť viacerých generácií

  Cieľom našej skupiny je prijať spoločnú silu rôznych generácií a uľahčiť medzigeneračný dialóg. Snažíme sa využiť našu vekovo rôznorodú pracovnú silu prostredníctvom kultúry učenia a myslenia, ktorá podporuje bohatstvo zdieľania vedomostí pre jednu generáciu.