1. Objavte Toyotu
  2. Toyota T-Mate
  3. Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Späť na hlavnú stránku

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu

Lane Trace Assist

Vďaka svojej kamere a radaru tento systém rozpoznáva vodorovné čiary na povrchu vozovky s cieľom udržať správnu pozíciu vozidla. Systém umožňuje presun do iného jazdného pruhu pri použití smerového signálu.

Funkcie
1. Zvukové a vizuálne upozornenie na prístrojovej doske (keď sa vozidlo približuje k hranici jazdného pruhu alebo okraju vozovky)
2. Automatická korekcia jazdnej dráhy
3. Udržiavanie vozidla v strede jazdného pruhu*

*Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu funguje iba s aktivovaným adaptívnym tempomatom (ACC)

Rozsahy rýchlostí >

LTA Rozsah rýchlostí
Rozpoznávanie čiar a vozidiel idúcich v rovnakom smere Všetky rýchlosti